Қызметтер

Жылжымалы және мобильді жерсеріктік кешендер

Кіші спутниктік кешен (КСК)

Шағын алып жүретін спутниктік кешен. Интернет желісіне және телефон байланысы қызметтеріне қолжетімділікті қамтамасыз етеді